Deutsch Dansk English

Geänderte Planfeststellungsunterlagen zur Festen Fehmarnbeltquerung

Top banner

Vigtig oplysning i forbindelse med onlineudgaven af det opdaterede ansøgningsmateriale vedrørende myndighedsgodkendelsen:

Med hensyn til det opdaterede ansøgningsmateriale vedrørende myndighedsgodkendelsen, der stilles til rådighed her, er der tale om en frivillig service fra Femern A/S' side, som har til formål at informere offentligheden.

Genstanden for den formelle inddragelsesproces (høringsprocedure) er udelukkende det ansøgningsmateriale vedrørende myndighedsgodkendelsen, der fremlægges på foranledning af høringsmyndigheden. Kun på grundlag af det materiale kan der fremsættes udtalelser og indsigelser med retsvirkning i indsigelsesperioden. Materialet på denne hjemmeside kan ikke anvendes til det formål. Den formelle fremlæggelses- og indsigelsesperiode bekendtgøres i overensstemmelse med den lokalt gængse praksis. Offentlige myndigheder opfordres af høringsmyndigheden til at afgive en udtalelse inden for en fastsat frist.

Ansvar: Femern A/S har intet ansvar for indholdet af eksterne links. Operatørerne af linkede websteder har eneansvar for indholdet af disse.